Giá: Liên hệ
Thiết bị soi chiếu công nghệ CÔNG NGHỆ TRANSMISSION SỬ DỤNG VỚI HỆ THỐNG ZBV
Giá: Liên hệ
HỆ THỐNG SOI CHIẾU XE VÀ HÀNG HÓA DI ĐỘNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ TÁN XẠ NGƯỢC (BACKSCATTER® )
Giá: Liên hệ
Là thiết bị soi chiếu X quang cầm tay sử dụng công nghệ tán xạ ngược đầu tiên trên thế giới, MINI Z 120 cung cấp khả năng sử dụng linh hoạt vượt trội để phát hiện các loại chất nổ, ma túy và các hợp chất cấm khác được...