Giải pháp trung tâm chỉ huy
Giá: Liên hệ
Verint® Cyber Intelligence Solutions là nhà cung cấp hàng đầu về phần mềm khai thác dữ liệu an ninh và thông minh. Các giải pháp của chúng tôi được sử dụng cho nhiều ứng dụng, bao gồm trí thông minh dự đoán, điều tra tiên tiến và phức tạp, phâ...