Giải pháp Trung tâm chỉ huy

Giá: Liên hệ

Verint® Cyber Intelligence Solutions là nhà cung cấp hàng đầu về phần mềm khai thác dữ liệu an ninh và thông minh. Các giải pháp của chúng tôi được sử dụng cho nhiều ứng dụng, bao gồm trí thông minh dự đoán, điều tra tiên tiến và phức tạp, phâ n tích mối đe dọa an ninh, dữ liệu điện tử và bảo vệ tài sản vật lý cũng như tạo ra các bằng chứng pháp lý và ngăn chặn hoạt động tội phạm, khủng bố và các cuộc tấn công trên mạng. Chúng tôi triển khai các giải pháp của chúng tôi trên toàn cầu cho các chính phủ, cơ sở hạ tầng quan trọng và khách hàng doanh nghiệp.

Thông tin sản phẩm