Giải pháp phân tích và xử lý hình ảnh sử dụng trí thông mình AI
Giá: Liên hệ
BriefCam là nhà cung cấp giải pháp Video Synopsis® hàng đầu để xem xét và tìm kiếm video nhanh chóng, cảnh báo thời gian thực và thông tin chi tiết về video. Bằng cách chuyển đổi video thô thành dạng thông minh có thể hành động. BriefCam rút ngắn đáng...