Giải pháp phân tích video thông minh Briefcam

Giá: Liên hệ

BriefCam là nhà cung cấp giải pháp Video Synopsis® hàng đầu để xem xét và tìm kiếm video nhanh chóng, cảnh báo thời gian thực và thông tin chi tiết về video. Bằng cách chuyển đổi video thô thành dạng thông minh có thể hành động. BriefCam rút ngắn đáng kể thời gian để nhắm mục tiêu các mối đe dọa bảo mật trong khi tăng cường hoạt động an toàn và tối ưu hóa.

Thông tin sản phẩm